Pohled na osadu od Nickelsbergu z poloviny 30. let 20. století. Vzadu nad zástavbou haldy již opuštěného Nittmannova dolu. Výrazná je úvozová cesta mezi haldami

Spustit prezentaci