Pověsti hradu Vikštejna

Na tomto místě jsou uvedeny pověsti, které do své publikace o hradu Vikštejnu, vydané v roce 1933, zařadil radkovský učitel Rudolf Sakreida. Jsou zde v původním, nezměněném znění, v jazykové podobě z počátku 20. století. Některé z nich jsou doplněny také v knize otištěnými...