Historie okolních obcí.

Melč Fara-kostel.pdf (208429)
Radkov Fara-kostel.pdf (251730)
Zaniklé lázně Janské Koupele.pdf (192 kB)
  Příspěvek k historii Janských Koupelí za druhé světové války Petr Zahnaš      Až do druhé světové války byly lázně Janské Koupele jejich majiteli, hrabaty Razumovskými, velmi pečlivě udržovány. I po záboru Sudet, poté, co byly...