Osobnosti

06.02.2014 11:22
Carl Weisshuhn.pdf (224575)
26.12.2010 19:58
P. Heribert Kluger – významný rodák z Nových Těchanovic Petr Zahnaš   „Víra v Boha je svou podstatou svobodným skutkem člověka, ke kterému nikdo nesmí a nemůže být nucen. Jako svobodný skutek je víra pouze tehdy skutkem hodným člověka, jestliže neznásilňuje rozum, ale je poslušností...
24.12.2009 20:44
  Petr Zahnaš     Toto krátké pojednání je věnováno několika neprávem opomíjeným, méně známým osobnostem z  Vítkovska. Byli jimi katoličtí duchovní, jejichž působení neoddělitelně patří ke zdejší oblasti a kteří se na konci 19. a v první polovině 20. století významným...
25.12.2009 00:17
   Petr  Zahnaš         O Mikuláši Bravantském z Chobřan a jeho bratru Vilémovi je z literatury známo, že byli násilníky a kořistníky, kteří svou neblahou činností na konci 16. století  sužovali daleké okolí hradu Vikštejna.  Dočteme se o tom v...
07.02.2010 21:29
Angelo Migliarina text 1.docx (379,3 kB)
16.02.2010 21:36
O JEDNOM GENERÁLU NÁMOŘNÍHO DĚLOSTŘELECTVA Z GUNTRAMOVIC   Petr Andrle   Česká republika je státem bez moře a o poslední flotilu nás připravil údajně pirát Kožený. Jinak jsme jako národ měli přístup k moři vždycky-naposledy v Rakousku – Uhersku.  Asi proto tak rádi...
24.05.2011 21:18
OSOBNOST CYPRIÁNA LELKA Petr Zahnaš   Dne 26. 4. 2011 uplynulo stoosmadvacet let od smrti kněze Cypriana Lelka. Tato významná osobnost si zaslouží připomenutí z několika důvodů: Jednak proto, že mezi pruskými Moravci na Hlubčicku a Hlučínsku byl kněz Cyprian Lelek významným buditelem. Dále...

a

15.12.2012 19:07
  OSOBNOST CYPRIÁNA LELKA Petr Zahnaš   Dne 26. 4. 2011 uplynulo stoosmadvacet let od smrti kněze Cypriana Lelka. Tato významná osobnost si zaslouží připomenutí z několika důvodů: Jednak proto, že mezi pruskými Moravci na Hlubčicku a Hlučínsku byl kněz Cyprian Lelek významným...